Przejdź do treści

Polityka prywatności i Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.astroshamanka.com jest Justyna Kulikowska, ul. Wyszyńskiego 6a lok. 19, 15-888 Białystok, NIP 5421067033, REGON: 364357013

2. Polityka prywatności określa zasady zbierania, przechowywania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających stronę internetową www.astroshamanka.com.

3. Korzystając ze strony, użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

4. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzania danych osobowych.

5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz do poprawienia ich.

6. O powyższe informacje użytkownik może się zwrócić za pośrednictwem adresu mailowego podany na stronie www.astroshamanka.com

7. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez serwis www.astroshamanka.com

8. Dane osobowe, podane na stronie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, czy innych czynności, mogą być widoczne przez innych użytkowników strony. Dane te nie podlegają polityce prywatności .

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności do celów:

 • Realizacji zamówień
 • Wysyłanie newslettera
 • Działań marketingowych
 • Tworzenia baz danych użytkowników
 • Otrzymywanie informacji handlowych
 • W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie świadczenia usług

10. Wykorzystywanie danych może zostać powierzone podmiotom trzecim, na zasadach określonych w art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, bez odrębnej zgody Użytkownika. Ponadto dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane organom państwowym, uprawnionym do wglądu w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania niniejszych danych.

12. Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez Administratora danych osobowych z zachowaniem odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach danych na jej podstawie. Środki te mają służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

13. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby do tego upoważnione. Osoby te są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

14. Administrator danych osobowych rości sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika. Zmiana może być spowodowana zmianą lub rozszerzeniem zakresu świadczenia usług, zmianą przepisów prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Szafa Outlet Justyna Kulikowska z siedzibą pod adresem ul. Wyszyńskiego 6a lok 19, 15-888 Białystok, NIP 5421067033, REGON: 364357013

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 •  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 •  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.